Story

Story Information
TitleLe prisonnier du désespoir
Number of pages27
ScenarioAndreas
DraftsmanAndreas
Context Information
AlbumPassages
AlbumRork - L'intégrale 1
SeriesRork
Magazine PublicationTintin/Hello BD (fr); Kuifje (nl) (1982, number 10-13)
Magazine PublicationKomiks fantastyka (1989, number 4)
Comments
from the article "The fantastic worlds of Rork (1984)":
Andreas uses, particularly in his later stories of Passages, many pages without text, which in itself is a piece of art few authors are capable of. In the forelast episode (the last one to be published in Tintin) he even tells two stories at the same time: one by means of the texts and one by means of the images, having a very dramatic effect. The text reflects the conversation between Rork and the private investigator Raffington Event, and the images show what happens concurrently, elsewhere, between the opponents of Rork. At the last picture of the episode Rork concludes his story, and his enemies reach his house at that moment. All elements are present for a (sensational?) finale.
User contributed notes

Peter   (4 May 2010, 16:29)

Tussen haakjes: Andreas meldt ook dat het juist staat in de Franse editie van "De Fantastische werelden van Andreas". Er ging waarschijnlijk iets mis bij de vertaling. Niet gemakkelijk, zo'n lijst vertalen. Op de duur kijk je er scheel van.

Peter   (4 May 2010, 16:26)

Ik heb net een gesprekje gehad met Andreas: Le prisonnier du d?sespoir telt slechts 13 pagina's, nl. de pagina's 24-36 uit de Nederlandse editie. Het gaat om twee delen, die werden gepubliceerd in TINTIN 10/37e jaargang (1982), en in TINTIN 11/37e jaargang (1982).
De andere platen, nl. de laatste platen van "Doorgangen", zijn twee aparte verhalen. Geen van beide had een aparte titel. Het eerste werd gepubliceerd in Tintin 12, 24/3/82. Het tweede deel - wat dus hetzelfde is als de laatste 9 p's die in het album werd opgenomen - verscheen w?l in Tintin, nl. in TINTIN 13 in 1982.

Peter   (3 May 2010, 11:03)

Een van de redenen dat ik het vreemd vind dat die laatste 9 of 8 p's niet in Kuifje verschenen, is dat Het Kathedralenkerkhof wel in Kuifje werd opgenomen. En zonder het laatste deel van "Doorgangen" slaat dat helemaal nergens op: de in Kuifje gepubliceerde delen van Fragmenten/Doorgangen sluiten dan gewoon niet aan op Het Kathedralenkerkhof. Geen wonder dat de lezers het niet begrepen.

Peter   (3 May 2010, 11:01)

Het hier geciteerde stuk uit "De fantastische werelden van Andreas" slaat enkel op het grootste eerste deel van die laatste 27 p's, dus zonder die 9 p's die niet in Kuifje zouden zijn verschenen. De totale "Le prisonnier du d?sespoir" die in Kuifje werd opgenomen zou slechts 27-9=18 p's zijn, en dat deel eindigt inderdaad met het feit dat personages naar het huis van Rork gaan.
Op de volgende pagina (dus de 1e p. van de ontbrekende 9, dringen ze binnen in de kamer waar de gemaskerde Rork overlegt met de detective Raffington Event, waarna Rork zijn vermomming afneemt.
Omdat die onthulling kan worden beschouwd als een einde van het volledige verhaal, heb ik het vermoeden dat die pagina wel nog in Kuifje werd gepubliceerd, zelfs al is het gewoon het begin van een nieuw raadsel.
Dat nieuwe raadsel wordt dan in de volgende acht p's opgelost.

Peter   (3 May 2010, 10:55)

Volgens de bibliografie in "De fantastische werelden van Andreas" zouden de laatste 9 p's niet in Kuifje zijn verschenen, wat vreemd is, want dan slaat het verhaal nergens op.
Klopt mijn vermoeden dat de eerste pagina van die laatste 9 w?l in Kuifje werd opgenomen, maar de laatste 8 p's niet? Want met die ?ne pagina zou het verhaal wel een einde kennen.
Ik heb die verhalen bijna dertig jaar geleden in Kuifje gelezen, maar dat is te lang geledne om me met zekerheid iets te herinneren.